Πρόσκληση για σύγκλιση Διοικούσας Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. “Reengage” Ιωάννης Παπαδάκης, καλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. “Reengage” σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην έδρα της στην οδό Πανταζή 38 στο Νέο Κόσμο, ημέρα Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. με το εξής θέμα:

1) Ανάθεση εξουσιών της διοικούσας επιτροπής