Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της Διοικούσας Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. “Reengage” Ιωάννης Παπαδάκης, καλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. “Reengage” σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην έδρα της στην οδό Πανταζή 38 στο Νέο Κόσμο, ημέρα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. με το εξής θέμα:

1) Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. για έναρξη συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς περί της αποδοχής και εκκαθάρισης καρτών (Σύμβαση  acquiring) και προμήθειας τερματικού εξοπλισμού (POS) για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες (πιστωτικές/χρεωστικές/προπληρωμένες) για λογαριασμό της Κοιν.Σ.Επ. Reengage.