Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της Διοικούσας Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. “Reengage” Ιωάννης Παπαδάκης, καλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. “Reengage” σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην έδρα της στην οδό Πανταζή 38 στο Νέο Κόσμο, ημέρα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. με το εξής θέμα:

1) Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Δ.Ε. για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα και διαχείριση αυτού για λογαριασμό της Κοιν.Σ.Επ.