Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (2020)

Καλούμε τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. “Reengage” στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Πανταζή 38 στο Νέο Κόσμο, ημέρα Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., με τα εξής θέματα:

1) Εκλογή της διοικούσας επιτροπής

2) Τραπεζικές, φορολογικές και νομικές συναλλαγές

3) Πρόσληψη Προσωπικού

4) Προγραμματισμός Δράσεων 2020

5) Οικονομικός Προϋπολογισμός 2020

6) Διάφορα – Προτάσεις